TJENESTER

Første tjeneste

Personlig ledsager til dig og din ægtefælde.

Anden tjeneste

Indkøb, madlavning, daglig rengøring.

Tredje tjeneste

Social samvær